Para comezar historias

  • "Daquela, non sei cando nin como..."

Pepe de Celeirao - Lourenzá (Lugo)

  • "Dunha vez, era un neno..."
  • "E, doutra vez, era un lobo..."

Explicación:
Cando se contan varios contos, como é habitual, o seguinte conto empeza por :” E, doutra vez, era un lobo...

Esperanza, Mouriz- Rodeiro

  • “No tempo de María Castaña...”
  • “Era un neno que...”
  • “Había unha nena que...”
  • “Era unha vez un neno que...”
  • “Había unha vez unha nena que...”