Mecos no colo

meniña no berce

Ditos tenros cos que os adultos acompañan caricias e xogos dirixidos ós/ás nenos/as máis pequenos/as.

Poden ter un carácter iniciático, isto é, cun comezo amable e un final un tanto brusco e sorprendente para provocar o riso do/a neno/a e desenvolver asemade o seu instinto de desconfianza ante as aparencias.

categorias: 

Rebe, rebe, reberrola,
¿quen te ha de calentare?
Túa nai vai no muíño
e teu pai vaina “buscare”.

Explicación:
O apelativo cariñoso “reberrola” pode significar segundo pescudas do informante:
1. Cativa de pouco tempo, e xa que logo, engurradiña. Viría de reberse, que pode significar Engurrarse a pel facendo pregas.
2. Meniña de pelo rizo ou de punta. Sería un hipocorístico do antropónimo céltico Reburro/Reburra (con variantes Reburrino/Reburrina), que significa iso mesmo.

Casdeiro, de Andabao – Boimorto

Páxinas

Subscribe to RSS - Mecos no colo