Acumulativos

Detrás do outeiro
de Pedra Furada
había unha vella
que cortaba a viña
que o vello plantara.
E veu o lobo

que comeu a vella
que cortou a viña
que o vello plantara

detrás do outeiro
de Pedra Furada.

E veu o cazador

que matou o lobo

que comeu a vella

que cortou a viña
que o vello plantara

detrás do outeiro
de Pedra Furada.

E veu o...

Explicación:
Non hai uns personaxes fixos. Cadaquén vai dicindo o que se lle ocorre.

Salomé, de Porto do Son

categorias: 

- Gato, ¿dásme o rabo?
- Se me dás leite.
- Vaca, ¿dásme leite
pra lle dar ó gato
pra que me dea o rabo?
- Se me dás herba.
- Herbeira, ¿dásme herba
pra lle dar á vaca
pra que me dea leite
pra lle dar ó gato
pra que me dea o rabo?
- Se me dás auga.
- Pozo, ¿dásme auga
pra lle dar á herbeira,
pra que me dea herba,
pra lle levar á vaca,
pra que me dea leite,
pra lle dar ó gato
pra que me dea o rabo?
- Se quere o mozo.
- Mozo, ¿dásme o pozo
pra que me dea auga
pra lle dar á herbeira
pra que me dea herba
pra lle dar á vaca
pra que me dea leite
pra lle dar ó gato
pra que me dea o rabo?

Camilo Neira, de San Miguel de Sarandón - Vedra

categorias: 

Estando a silva
no seu lugar
chegou a amora
para a pillar.
A amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan,
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando a amora
no seu lugar
chegou a mosca
para a pillar.
A mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando a mosca
no seu lugar, chegou o galo
para a pillar.
O galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan,
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o galo
no seu lugar
chegou o raposo
para o pillar.
O raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o raposo
no seu lugar, chegou o can
para o pillar.
O raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o can
no seu lugar,
chegou o pau
para lle dar.
O pau no can,
o can no raposo,
o raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o pau
no seu lugar,
veu o lume
para o queimar.
O pau no can,
o can no raposo,
o raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o lume
no seu lugar,
veu a auga
para o apagar.
A auga no lume,
o lume no pau,
o pau no can,
o can no raposo,
o raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando a auga
no seu lugar
veu o boi
para a beber.
O boi na auga,
a auga no lume,
o lume no pau,
o pau no can,
o can no raposo,
o raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Estando o boi
no seu lugar
chegou a morte
para o matar.
A morte no boi,
o boi na auga,
a auga no lume,
o lume no pau,
o pau no can,
o can no raposo,
o raposo no galo,
o galo na mosca,
a mosca na amora,
a amora na silva,
a silva no valo,
o valo no chan
e o chan, como é duro,
de todo ten man.

Margarita Fernández e Julia Crespo, de Bermés - Lalín

Estando a mora
no seu lugar,
veu a mosca
para a picar.
A mosca na mora,
a mora na silva,
a silva no chan,
o chan como é duro,
de todo ten man.

Estando a mosca
no seu lugar
veu a pita
para a pillar.
A pita na mosca,
a mosca na mora, (etc.)

Estando a pita
no seu lugar,
veu o raposo
para a pillar.
O raposo na pita,
a pita na mosca, (etc.)

Estando o raposo
no seu lugar,
veu o can
para o pillar.
O can no raposo,
o raposo na pita, (etc.)

Estando o can
no seu lugar,
veu o lobo
para o pillar.
O lobo no can,
o can no raposo. (etc.)

Estando o lobo
no seu lugar,
veu o pau
para o pillar.
O pau no lobo,
o lobo no can, (etc.)

Blanco, Domingo: “A poesía popular…”

categorias: 

Era un vello e plantou unha viña,
luns e martes
de madrugada,
tras do outeiro
da pena furada.

Vén a cabra e roeu a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vaise o can e matou a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vén o pau e matou o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vaise o lume e queimou o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vén a auga que matou o lume
que queimara o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vaise o boi e bebeu a auga
que matara o lume
que queimara o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vén a corda e prendeu o boi
que bebera a auga
que matara o lume
que queimara o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vaise o rato e rilou a corda
que prendera o boi
que bebera a auga
que matara o lume
que queimara o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Vén o gato e matou o rato
que rilara a corda
que prendera o boi
que bebera a auga
que matara o lume
que queimara o pau
que matara o can
que matara a cabra
que roera a viña
que o vello plantara,
luns e martes (etc.)

Blanco, Domingo: “A poesía popular…”

categorias: 

Pedro Miñol tiña unha col.
Veu a cabra e comeu a col.
Veu o pau e pegoulle á cabra.
Veu o lume e queimou o pau.
Veu a auga e apagou o lume.
Veu a vaca e bebeu a auga.
Veu a corda e atou a vaca.
Veu o rato e rilou a corda.
Veu o gato e comeu o rato.
Veu o can e comeu o gato.

Can no gato, gato no rato,
rato na corda, corda na vaca,
vaca na auga, auga no lume,
lume no pau, pau na cabra, cabra na col...

¡Pero quen perdeu a col foiche Pedro Miñol!

Avoa Mamalela, de Corme

categorias: 
Escoitar: 

Esta é a casa que fixo Xan.

Este é o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Esta é a vaca
que escornou o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Esta é a moza
que muxiu a vaca
que escornou o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o mozo
que bicou a moza
que muxiu a vaca
que escornou o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o cura
que casou o mozo
que bicou a moza
que muxiu a vaca
que escornou o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

Este é o galo
que espertou o cura
que casou o mozo
que bicou a moza
que muxiu a vaca
que escornou o can
que perseguiu o gato
que cazou o rato
que comeu o millo
que estaba na casa que fixo Xan.

categorias: 

Unha vella tiña un can
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O can ladraba: guau, guau.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un gato
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O gato miañaba: miau, miau.
O can ladraba: guau, guau.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un rato
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un galo
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O galo cantaba: quiquiriquí.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña unha ovella
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
A ovella meaba: beeeeebeee.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O galo cantaba: quiquiriquí.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un boi
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O boi bruaba: muuu, muuu.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O galo cantaba: quiquiriquí.
A ovella meaba: beeeeebeee.
e a vella non se decataba.
Unha vella tiña un porco
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O porco roñaba: oiiii, oiiii.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O galo cantaba: quiquiriquí.
A ovella meaba: beeeeebeee.
O boi bruaba: muuu, muuu.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un burro
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O burro orneaba: iaaaa, iaaaa.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O galo cantaba: quiquiriquí.
A ovella meaba: beeeeebeee.
O boi bruaba: muuu, muuu.
O porco roñaba: oiiii, oiiii.
e a vella non se decataba.

Unha vella tiña un lobo
debaixo da cama onde ela durmía. (bis)
O lobo ouveaba: auuu, auuu.
O can ladraba: guau, guau.
O gato miañaba: miau, miau.
O rato chiaba: iiiii, iiiii.
O galo cantaba: quiquiriquí.
A ovella meaba: beeeeebeee.
O boi bruaba: muuu, muuu.
O porco roñaba: oiiii, oiiii.
O burro orneaba: iaaaa, iaaaa.
O lobo ouveaba: auuu, auuu
e a vella ¡por fin se decataba!
E así dicía:
“¡Mal raio te parta can
que mal agradeces
o pan que che dan!” (bis)

Unha vella tiña un can
debaixo da cama onde ela durmía,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos te leven, ¡ou!, can,
que mal agradeces o pan que che dan.

Unha vella tiña un gato
debaixo da cama onde ela durmía,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un rato
debaixo da cama onde ela durmía,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un galo
debaixo da cama onde ela durmía,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña unha pita
debaixo da cama onde ela durmía,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un merlo
debaixo da cama onde ela durmía,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña unha ovella,
debaixo da cama onde ela durmía,
e a ovella meaba,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un porco,
debaixo da cama onde ela durmía,
e o porco roñaba,
e a ovella meaba,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un burro,
debaixo da cama onde ela durmía,
e o burro orneaba,
e o porco roñaba,
e a ovella meaba,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña unha vaca,
debaixo da cama onde ela durmía,
e a vaca urraba,
e o burro orneaba,
e o porco roñaba,
e a ovella meaba,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

Unha vella tiña un lobo,
debaixo da cama onde ela durmía,
e o lobo ouveaba,
e a vaca urraba,
e o burro orneaba,
e o porco roñaba,
e a ovella meaba,
e o merlo asubiaba,
e a pita piaba,
e o galo cantaba,
e o rato chiaba,
e o gato miañaba,
e o can ladraba,
e a vella dicía:
- Malos demos...

M. Barrio - Lois Carré: “Contos populares de Galiza”

categorias: 

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
cunhas lentes negras
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
cunhas lentes negras
cunha barba branca
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
cunhas lentes negras
cunha barba branca
cunha capa grande
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
cunhas lentes negras
cunha barba branca
cunha capa grande
cunhas botas rotas
tocando a zanfona.

Debaixo da figueira
da tía Xoldeirona
hai un pobre cego
cunha gorra vella
cunhas lentes negras
cunha barba branca
cunha capa grande
cunhas botas rotas
cunha vara longa
toocando a zanfooona.

Magoia Bodega e Paulo Nogueira:“Pelo gato 24”

categorias: 

- Compañeiro, sei tocare.
- Compañeiro, ¿que sabes tocare?
- Sei tocare o gaitieiro.
- ¿Como se toca o gaitieiro?
- Chirulí, chirulí,
chirulí, chirulí, chiruliro.
- O gaiteiro.

- Compañeiro, sei tocare.
- Compañeiro, ¿que sabes tocare?
- Sei tocare o tamborileiro.
- ¿Como se toca o tamborileiro?
- Tamparrantán
- O tamborileiro.
- Chirulí, chirulí,
chirulí, chirulí, chiruliro.

- Compañeiro, sei tocare.
- Compañeiro, ¿que sabes tocare?
- Sei tocare o bomboeiro.
- ¿Como se toca o bomboeiro?
- Pom, pom.
- O bomboeiro.
- Tamparrantán
- O tamborileiro.
- Chirulí, chirulí,
chirulí, chirulí, chiruliro.

M. Barrio

categorias: 
Subscribe to RSS - Acumulativos